Søk plass & priser

Søk plass

Det er samordnet opptak i Bærum kommune. Elektronisk søknad: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/soke-om-bytte-endre-kontaktopplysninger-eller-si-opp-barnehageplass/ 

Priser

I statsbudsjettet fastsettes det hvert år hvor mye foreldre skal betale for en heldag barnehageplass i kommunal/privat barnhage. Nasjonal sats fra 01.01.23 er kr. 3000,-. Betaling for mat kommer i tillegg, det betales 600,- per mnd. for full kost.

Barnehagen har søskenmoderasjon og redusert betaling, inntektsregulert. For mer informasjon: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/informasjon-til-foreldre/foreldrebetaling/