Bevegelsesglede og naturopplevelser

Vårt fokusområde

Bevegelse er en del av den barnlige spontaniteten, kreativiteten, nysgjerrigheten og fantasien. Gjennom sin tenkende kropp og sin kroppslighet forstår barnet sine omgivelser og finner løsninger (Bagøien, 2003). Med engasjerte voksne legges det til rette for barns lek, læring og mestring gjennom kroppen. Å skape bevegelsesglede for alle barna vil være å ta utgangspunkt i barns ulike interesser, og legge opp til varierte aktiviteter, slik at alle kan oppleve glede ved det de gjør. I naturen får barna undre seg over hvordan den endrer seg med årstidene. Naturen er et fristed for barna, her kan vi gjøre et mangfold av aktiviteter i all slags vær.