BarnehagenVår Fossum Grendehus

Velkommen til BarnehagenVår Fossum Grendehus

BarnehagenVår Fossum Grendehus er en privat barnehage som ble startet i 1997. Barnehagen ligger i rolige omgivelser med et nærmiljø som byr på fine turmuligheter. Lokaler er store og lyse der det er høyt under taket og god gulvplass. Utelekeplassen er relativt stor og flat, og har en rekke lekeapparater. Barnehagen har plass til 31 barn i alderen 0-6 år fordelt på 2 avdelinger. Vi er en liten barnehage hvor både barn og voksne kjenner hverandre godt på tvers av avdelingene. Vi har engasjerte ansatte som støtter barnas interesse, nysgjerrighet og vitebegjær og gir utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.