Sol

Sol er vår småbarnsavdeling med 11 barn i alderen 1 til 3 år. De er delt inn i to grupper; Rumpetroll (1-2 år) og Frosker (2-3 år).