Velkommen til oss

BarnehagenVår Fossum Grendehus er en to avdelings barnehage med ca. 31 barn. Barnehagen ligger i boligområdet på Fossum Syd i umiddelbar nærhet til skogsområde. Utelek og naturopplevelser preger barnehagehverdagen vår. Trygghet, trivsel og glede står alltid i fokus hos oss! Vi legger vekt på emosjonell støtte: kjenne igjen tegn på følelser, sette seg inn i andres sted og vise medfølelse og omtanke for hverandre, samtidig som å sette grenser for seg selv. Barnehagen deltar i satsingen "Tett på" for barnehagene i Bærum.