Søk plass

Ønsker du å søke plass i BarnehagenVår Fossum Grendehus, gå inn på Bærum kommune og logg inn for å søke barnehageplass;

Barnehageplass - Elektronisk søknad


Søknadsfrist for barnehageplass for nytt barnehageår er 1. mars.

Tildeling av plasser for kommende barnehageår starter som regel i mars.
Ta gjerne kontakt med styrer om du vil komme på besøk, eller har spørsmål vedrørende søknadsskjema og barnehagen.

Priser

 

I statsbudsjettet fastsettes det hvert år hvor mye foreldre skal betale for en heldags barnehageplass i kommunal/privat barnehage. Nasjonalsats fra 01.01.23 er kr. 3.000,-  Betaling for mat kommer i tillegg. (se mer om  dette innunder "kost").

Barnehagen har søskenmoderasjon og redusert betaling, inntekstregulert. For mer informasjon: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/foreldrebetaling/ 

Årsplan og vedtekter