Fossum Grendehus

Barnehagen på Fossum Grendehus ble etablert i 1997. Barnehagen ligger i boligområdet på Fossum Syd. Barnehagen ligger i rolige omgivelser, med Bærumsmarka og Bogstadområdet som nærmeste naboer. Barnehagen har 2 avdelinger, og har totalt 32 barn i alderen 1-6 år. 

Avdelinger

Avdeling Måne

Vi er en storbarns avdeling med 20 barn i alderen 3-6 år. Barnehagehverdagen skal være et godt sted for både små og store. Med språk og estetiske fag som satsningsområder trer vi inn i en spennende verden hver dag. Vi fokuserer på å vekke nysgjerrigheten, lærelysten og motivere barna til å søke kunnskap. Eventyr, bøker, rim og regler, bokstaver, sanger, rytmer og lek med språket, er daglig kost og vi tar gjerne det med ut i naturen. Vi har fokus på sosial kompetanse, og da mye vekt på empati og konfliktløsninger.

Barna deles inn i både aldersblandet og aldershomogene grupper, Skilpadder (3-4 år), Seler (4-5 år) og Delfiner (5-6 år).

Vi er ute hver dag og går på tur i vår flotte nærmiljøet. Vi drar på både korte og lange turer som for eksempel å mate endene ved Lysakerelven, turer til biblioteket, teater. Vi har også et tilbud om skiskole for 4-5 åringer og Lyd & Fryd for Delfingruppen.

Avdeling Sol

Vi er en småbarns avdeling med 12 barn i alderen 1 til 3 år.  De er delt inn i to grupper; Rumpetroll (1-2 år) og Frosker (2-3 år).
Trygghet, glede og humor preger barnas hverdag på Sol. Vi legger stor vekt på barnets utvikling innen språk, begrepsforståelse, motorikk og samspill etter alder og evne. En bra start på barnehage livet er å få en så rolig og trygg tilvenning som mulig. Vi bruker mye tid slik at barnet får den tiden det trenger for å bli kjent med de voksne, de andre barna og miljøet i barnehagen.  Vi tilpasser oss barnets enkelte behov i forhold til mat og søvn, før vi etter hvert prøver å få dem inn i barnehagens dagsrutiner. Barnet bruker de voksne som en trygg og sikker base for utforsking og læring og en trygg havn for å få bekreftelse eller nærhet når verden der ute oppleves skremmende og uhåndterlig. Barna kommer stadig bort til den voksen for å få en klem og litt kos, før de tar seg en ny tur ut i verden igjen.

Sol jobber tett sammen med avdeling Måne om planlegging og aktiviteter i hverdagen. Vi legger stor vekt på å være ute. Vi er ute hver dag, går på tur i nærmiljøet en gang i uken, samt en del fellesturer sammen med Måne. Inne får barna blant annet erfaringer i estetiske fag med fokus innen sang og musikk, bøker og eventyr, formingsaktiviteter. Lek er en viktig del av hverdagen til barna på Sol. Vi har samlinger og samtaler med barna om det som opptar dem. Vi jobber mye med sosial kompetanse, hvor det viktigste er at barna lærer seg å vise empati og omsorg. Barna lærer også å vente på tur og hjelpe hverandre.


Hjertelig velkommen til oss!

Vår pedagogikk

Satsningsområder;
Språk, tekst og kommunikasjon
Estetiske fag med fokus på musikk, drama og formingsaktiviteter

Mål:
• Vi ønsker barn og voksne som bruker språket i leken og i samspill med andre.
• Vi ønsker å gi barna gode opplevelser og erfaringer gjennom musikk, drama og forming.


I BarnehagenVår Fossum Grendehus setter vi BARNA I FOKUS og sørger for å gi trygghet, omsorg og trivsel.

Barn møter andre barn gjennom lek og den sosiale leken krever visse ferdigheter. Gjennom leken fremmes også barnets utvikling på alle områder: Intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. I et lekefelleskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre.

Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet, og er nært knyttet til lek, omsorg og danning. Vi skal skape rom for barnas undring, nysgjerrighet, vitebegjær og være aktivt tilstede med barna. Vi skal være bevisste på hvordan vi møter barnas uttrykk, både gjennom kroppsspråk, følelser og sosiale relasjoner. Vi skal gi barna oppgaver de mestrer, samtidig som vi skal gi dem utfordringer. Barnehagen styrker barnas læring i formelle situasjoner som er planlagt og ledes av personalet, samt i uformelle situasjoner som er knyttet til hverdagsaktiviteter, her-og-nå situasjoner, i lek og annen samhandling.

”Det kreves en lekende holdning for å oppleve at en pinne ikke bare er en pinne og at sand ikke bare er sand.”

Kosthold

Kostnad for mat i barnehagen er 600 kroner per barn per måned.

Matpengene inkluderer 2 måltider/ dag. Vi serverer varm lunsj fra Bogstad catering mandag, onsdag og fredag. Tirsdag og torsdager serverer vi brødmat, grøt, suppe eller annen enkel turmat. På ettermiddagene serverer vi knekkebrød, brødmat. Barna får melk til hver måltid og frukt hver dag.

Kostordningen fastsettes av foreldrene på høstens foreldremøte.