Avdelinger

 

Avdeling Sol

Sol er vår småbarnsavdeling med 12 barn i alderen 1 til 3 år.  De er delt inn i to grupper; Rumpetroll (1-2 år) og Frosker (2-3 år).

Vi er ute hver dag og går på tur i vårt fantastiske nærmiljø. En dag i uken går Frosker på tur med Skilpadder på Måne. Frosker er ofte på besøk på Måne. Dette gjør vi gjennom hele året som en forberedelse til når de skal fra liten til stor avdeling.

For de yngste barna er den daglige omsorgen, tryggheten og trivsel som står i fokus. Det er gode rutiner for primære behov som soving, spising og kos samtidig som vi ser alle mulighetene som ligger hos hver og en. Vi gir barna gode opplevelser for lek og læring både ute og inne. Sang, rim, regler, eventyrstunder, dans og formingsaktiviteter er noe barna koser seg med til daglig. Så snart barna er trygge i barnehagen går vi ut på turer. Vi er spesielt opptatt av småbarnas kommunikasjon og vennskapets betydning. Vi legger vekt på empatitrening; kjenne igjen tegn på følelser, sette seg inn i andres sted og vise medfølelse og omtanke. Vi voksne tolker og er lydhør ovenfor barnas ytringer. Alle barna blir sett og hørt.

 

Avdeling Måne

Måne er vår storbarnsavdeling med 20 barn i alderen 3-6 år. Barna deles inn i både aldersblandet og aldersinndelte grupper, Skilpadder (3-4 år), Seler (4-5 år) og Delfiner (5-6 år).

Vi er ute hver dag og går på turer i vårt fantastiske nærmiljø. Vi har et tilbud om skiskole for Seler og Delfiner hver vinter.

Utelek og friluft preger barnehagehverdagen vår. Barna får minnerike opplevelser med tilstedeværende voksne. Vi benytter fenomener i naturen som elementer til undring og oppdagelse. Ved kombinasjon av voksenstyrte aktiviteter og frilek motiveres barna til å bevege seg i forskjellig terreng og bruke kroppen sin. Aking, ski, sykling, latter, fart og spenning er bare noe av det barna opplever på tur. Inne på avdelingen koser vi oss med samlingsstunder, eventyr, dans, drama, formingsaktiviteter og frilek. Vi deler ofte avdelingen i mindre grupper. Vi er opptatt av å gi barna gode lekeforutsetninger, der de skal oppleve ro og få bedre kontakt med voksen og barn. En viktig dimensjon i livet er å ha venner. Vi har fokus på å utvikle barnas sosiale kompetanse gjennom hele året både i form av barnas frilek og voksenstyrte aktiviteter. Hovedmålet er å styrke barnas evne til empati, mestring av sinne og evne til problemløsning.